Panoramatické výťahy

Panoramatické výťahy vyrábame a dodávame pre vonkajšie i vnútorné prostredie, môžu byť čiastočne presklené alebo celosklenené. Panoramatický výťah môže mať hydraulický i lanový pohon podľa dispozičných možností v objekte.
Ak máte zájem, kontaktujte nás, poskytneme Vám potrebné informácie, spracujeme technický návrh i cenovú ponuku.

Niekoľko ukážok