Vyrábame a dodávame trakčné výťahy, s chytrým procesorom pre ovládanie, o nosnosti od 150 kg do 10 ton. Tieto výťahy môžu byť so strojovňou umiestnené nad šachtou, alebo vedľa šachty, prípadne bez strojovne, kde je výťahový stroj umiestnený vo výťahovej šachte (pozri výťahy bez strojovne).
Elektronicky riadené pohony výťahových strojov umožňujú plynulú jazdu, energetickú úsporu a predlžujú životnosť. Rozmery typových výťahov uvedené v následujúcej tabuľke sú len orientačné. V prípade potreby Vám navrhneme a dodáme trakčný výťah ľubovoľných rozmerov, prevedenia, rýchlosti a nosnosti.

Tabuľka typových trakčných výťahov

AUTOMATICKÉ STRANOVÉ DVOJPANELOVÉ DVERE
    Kabína Dvere Šachta
Nosnosť Rýchlosť Šírka C Hĺbka D Výška Šírka Výška Šírka A Hĺbka B Nadjazd Priehlbina
300 0,63 900 950 2200 700 2000 1325 1450 3600 1200
450 0,63 950 1300 2200 800 2000 1500 1800 3600 1200
630 0,63 1100 1400 2200 800 2000 1480 1900 3600 1200
750 0,63 1300 1400 2200 800 2000 1660 1900 3600 1200
AUTOMATICKÉ CENTRÁLNE DVOJPANELOVÉ DVERE
    Kabína Dvere Šachta
Nosnosť Rýchlosť Šírka C Hĺbka D Výška Šírka Výška Šírka A Hĺbka B Nadjazd Priehlbina
300 0,63 900 950 2200 700 2000 1550 1410 3600 1200
450 0,63 950 1300 2200 800 2000 1750 1780 3600 1200
630 0,63 1100 1400 2200 800 2000 1750 1880 3600 1200
750 0,63 1300 1400 2200 800 2000 1750 1880 3600 12