Firma Výťahy Plzeň Elex s.r.o.

Elex, najkvalitnejšie výťahy

Firma Výťahy Plzeň Elex s.r.o. dodala a inštalovala v rôznych častiach našej republiky niekoľko tisíc výťahov, za dvadsať rokov pôsobnosti na českom trhu. Medzi významné zákazky patrili napr. Grandhotel Pupp v Karlových Varoch, Nemocnica Milosrdných sestier v Kroměříži, Fakultná nemocnica v Plzni, Palác kultúry v Prahe a mnoho bankových domov, divadiel, tovární i bytových domov.

Firme se podarilo úspešne realizovať niektoré zahraničné objednávky, napríklad dodávky v Nemecku, Lotyšsku, Litve, najďalej však v Mexiku.

Výroba výťahov je vykonávaná tradičným osvedčeným a spoľahlivým spôsobom v manufaktúrnej dielni a svojim prevedením, tuhosťou a odolnosťou zaisťuje vysokú kvalitu. Spôsob výroby umožňuje prispôsobiť výrobky najnáročnejším architektonickým požiadavkám a splniť tým aj maximálne priania náročným zákazníkom. Vysokú úroveň prevedenia spĺňajú výťahy v štandardnom prevedení. Objednávateľ si môže vyberať z mnohých druhov ponúkaných materiálov a spolupodieľať sa na celkovej úrovni vzhľade výťahu.


Viac informácií

Výtahy Plzeň Elex s.r.o.