Vyrábame a dodávame nákladné výťahy s trakčným i hydraulickým pohonom o nosnosti od 50kg do 10 ton. Tieto výťahy môžu byť so strojovňou umiestnenou nad šachtou, alebo vedľa šachty, prípadne bez strojovne, kde je výťahový stroj umiestnený vo výťahovej šachte (pozri Výťahy bez strojovne).
Nákladné výťahy možno použiť aj na dopravu osôb. Táto kabína je vybavená dverami, ktoré sú napríklad automatické rolovacie zvisle posuvné, teleskopické, sklapovacie typu bus, alebo ručné.
Pohony výťahových strojov riadené frekvenčným meničom umožňujú plynulú jazdu, energetickú úsporu a predlžujú životnosť stroja. Rozmery typových výťahov uvedené v nasledujúcej tabuľke sú orientačné. V prípade potreby Vám navrhneme a dodáme trakčný, alebo hydraulický výťah ľubovoľných rozmerov a prevedení, rýchlosti a nosnosti.