Profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1992. S tímom skúsených pracovníkov v odbore výťahov sa podarilo v krátkej dobe uskutočniť vlastnú výrobu výťahových kabín, neskôr rozšírenú o celý rad ďalších výťahových komponentov. Od tejto doby sa naša firma stala neoddeliteľnou súčasťou trhu v odbore výťahov najmä v Českej republike.

Certifikáty

Firma splňuje ISO 9001:2008

Naše výťahy zodpovedajú dnes platným európskym normám. Ich dodržanie a prevedenie je doložené certifikátmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich výrobkov.
Zárukou kvality je aj certifikácia firmy, ktorá spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO9001 v rozsahu projekcie, výroby, montáže a servisu vyrobených zdvíhacích zariadení.


Ďalej dokladujeme oprávnenie:

  • Technickej Inšpekcie Českej Republiky
  • Inštitútu Technickej Inšpekcie Praha
  • Štátneho Odborného Technického dozoru Ministerstva Obrany