Výtahy Plzeň - elex s.r.o vykonáva a zabezpečuje servis pre všetky typy výťahov na základe platných predpisov a noriem STN 274002, STN 274007 A ČSN EN 130 15. Servisnú službu poskytujeme 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov. Servisná činnosť je certifikovaná podľa noriem ISO 2001: 2009

Ponuka servisných služieb

  • Núdzové vyslobodenie
  • Odborné prehliadky
  • Prevádzkové prehliadky
  • Odborné skúšky
  • Preventívna údržba vrátane mazania a upratovania strojovne a šachty
  • Opravy po odborných skúškach
  • Zaistenie inšpekčných prehliadok
Tieto služby môžu byť vykonávané v rámci uzavretej servisnej zmluvy, ale je možné si ich jednotlivo objednať a to písomne na adrese servis@vytahyelex.cz.

Kontakty

Pondelok až piatok

od 7:00 do 16.30: (+420) 377 389 892

Po pracovnej dobe vrátane víkendov a sviatkov volajte:
(+420) 731 958 019


Vyššie uvedené tel. čísla sú pre zmluvných zákazníkov spoločnosti Výťahy Plzeň - elex. Pre objednanie servisných služieb kontaktujte: folda@vytahyelex.cz

Vyslobodenie osôb

Tel: (+420) 731 958 019

Služba je poskytovaná 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov