Výtahy Plzeň - elex s.r.o provádí a zajišťuje servis pro všechny typy výtahů na základě platných předpisů a norem ČSN 274002, ČSN 274007 A ČSN EN 130 15. Servisní službu poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Servisní činnost je certifikována dle norem ISO 2001:2009

Nabídka servisních služeb

  • Nouzové vyproštění
  • Odborné prohlídky
  • Provozní prohlídky
  • Odborné zkoušky
  • Preventivní údržbu včetně mazání a úklidu strojovny a šachty
  • Opravy po odborných zkouškách
  • Zajištění inspekčních prohlídek
Tyto služby mohou být prováděny v rámci uzavřené servisní smlouvy, ale je možné si je jednotlivě objednat a to písemně na adrese servis@vytahyelex.cz.

Kontakty

Pondělí až pátek

od 7:00 do 16.30: (+420) 377 389 892

Po pracovní době včetně víkendů a svátků volejte:
(+420) 731 958 019


Výše uvedená tel. čísla jsou pro smluvní zákazníky společnosti Výtahy Plzeň - elex. Pro objednání servisních služeb kontaktujte: folda@vytahyelex.cz

Vyproštění osob

Tel: (+420) 731 958 019

Služba je poskytována 24 hodin denně včetně víkendů a svátků