Panoramatické výtahy

Panoramatické výtahy vyrábíme a dodáváme pro venkovní i vnitřní prostředí, mohou být částečně prosklené nebo celoskleněné. Panoramatický výtah může mít hydraulický i lanový pohon podle dispozičních možností v objektu.
Máte-li zájem, kontaktujte nás, poskytneme Vám potřebné informace, zpracujeme technický návrh i cenovou nabídku.

Několik ukázek panoramatických výtahů