Páternoster(oběžný výtah) Praha, Vodičkova 18_G.O.